WhatsApp

Korneal Topografi

Korneal Topografi

Korneal Topografi

Kornea gözün en ön kısmında yer alan saydam ve saat camı bombeliğine sahip damarsız bir dokudur.Gözün ışığa gösterdiği en yüksek kırıcılık burada olur yani optik olarak kornea geometrisi çok önemlidir. Topografide kornea üzerine ışıklı halkalar gönderilir, korneadan yansıyan ışık halkaları bir kamera ile tespit edilerek renklerle ve numarasal değerler ile geometri ortaya konur.  Tetkik en çok keratokonus hastalığının erken evrede tespiti konusunda yardımcıdır. Diğer sık olarak kullanıldığı alan, gözlükten kurtulmak için uygulanan laser cerrahisi öncesi kornea geometrisi, kırıcılığı konusunda bilgi sağlanmasıdır.

Yukarı Çık